Stichting CCC stopt per 2019


Het bestuur van Stichting CCC neemt zich voor in 2019 te stoppen. Er zijn geen nieuwe activiteiten of projecten. Daarom is deze website als communicatiemiddel niet meer nodig.

Dank aan allen die zich in voorbije jaren hebben ingespannen ten behoeve van de gestelde doelen.

Namens het bestuur: Theodoor van Leeuwen.