CCC bundelt krachten van de stad

In de stad zijn burgers en partijen (organisaties, zoals verenigingen, bedrijven, stichtingen) actief op tal van onderwerpen: wonen, werken, leren, openbare ruimte, ontmoeten, creativiteit, leefbaarheid, zorg en welzijn. Partijen richten zich – begrijpelijk – vaak op door hen zelf vastgestelde doelen. Zij kennen ook een eigen achterban. Daardoor is het werk voor deze partijen niet altijd even gemakkelijk. Mensen kunnen soms vinden en/of ervaren, dat ze partijdig/eenzijdig gericht zijn. Bij veel projecten / activiteiten zijn vaak meer partijen nodig. Die dienen elkaar wel te kunnen vinden om gezamenlijke doelen naar wens te realiseren.

j0289379Onafhankelijk verbinder 
CCC ‘s-Hertogenbosch legt op basis van volstrekte onafhankelijkheid die verbindingen en brengt partijen bij elkaar. CCC ontdekt, reikt de helpende hand, verbindt mensen en organisaties, voert regie over planningen en gewenste werkprocessen. Kernwoorden CCC: verbinden, bundelen, stimuleren, inspireren, faciliteren, plannen en regisseren.

CCC werkt zonder kosten met professionals. Zonder enig ander belang dan het welzijn van de samenleving. Maar wel krachtig. Dat kan omdat het bestuur van Stichting CCC bestaat uit vooraanstaande vertegenwoordigers van alle sectoren in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Op verzoek

Stichting CCC staat voor ‘hulp op verzoek’. Als verbindingsofficier, mediator in goede tijden. Samenwerken, verbinden, regisseren, stimuleren, daar zijn we sterk in. Maar wel ‘desgevraagd’. Partijen in de hele gemeente kunnen een beroep op CCC doen, om samen iets goeds voor de gemeenschap teweeg te brengen.