Evenementenorganisaties werken samen

Evenementenorganisaties in ‘s-Hertogenbosch hebben de koppen bij elkaar gestoken om tot een samenwerkingsverband te komen. De achterliggende gedachte is dat je samen meer weet dan alleen en dat met name ook wat betreft de inkoop van faciliteiten een efficiencyslag is te maken. Om aan de samenwerking gestalte te geven is de Stuurgroep Samenwerkende Evenementenorganisaties (SSE) opgericht.

01_evenementenorganisatieStand van zaken
Op donderdag 30 mei 2013 heeft deze SSE in het Theater aan de Parade de ambities en het stedelijk samenwerkingsverband bezegeld met de ondertekening van een convenant door alle aanwezige evenementenorganisaties. De belangrijkste aandachtspunten van de SSE zijn de verbetering van de efficiency en het optimaliseren van de contacten met de gemeente; één gemeentelijk loket zou ideaal zijn. De SSE maakte 30 mei van de gelegenheid gebruik om de inzet van de vele vrijwilligers te roemen. Ook werd onderstreept dat met de evenementen en hun grote aantal bezoekers een substantiële economische bijdrage wordt geleverd aan de stad.

CCC ‘s-Hertogenbosch heeft aangegeven desgevraagd de coördinatie van de Samenwerkende Evenementenorganisaties onder haar hoede te willen nemen.