Jong Actieoverleg

Het is lastig voor jongeren om zaken voor elkaar te krijgen in ‘s-Hertogenbosch. Dit signaal geven jongeren al geruime tijd af. Burgemeester Rombouts riep jongeren op zelf met initiatieven te komen en gaf aan bereid te zijn te luisteren. Tijd voor actie, en hoe!

Stand van zaken
Halverwege 2013 is op verschillende plaatsen in Den Bosch gepraat over het jongerenklimaat en de (on)mogelijkheden om zaken voor elkaar te krijgen. Ruim vijftig jongeren in Den Bosch spraken in het Koningstheater met elkaar over het jongerenklimaat in de stad. Op deze bijeenkomst spraken skaters, krakers, jonge ondernemers, kunstenaars met elkaar. De middag legde vooral bloot dat er voldoende initiatieven zijn maar dat jongeren aanlopen tegen ‘rigide vergunningenbeleid’, gebrek aan ‘pruttelruimte’ voor jongeren met artistieke ambitities en een verbindende factor zoeken. De groep kartrekkers gaat bekijken hoe de krachten en initiatieven nu te bundelen. Zij gaan verdere actie voorbereiden. Organisaties als het CCC en Solos helpen hen mee.

Op donderdag 27 juni 2013 werd een manifest aan burgemeester Rombouts en de wethouders Weyers en Schouten aangeboden.