Meehelpen?

CCC ‘s-Hertogenbosch wordt gedragen door het bestuur, kernpartners en projectpartners. Zij vormen het hart van het netwerk en de samenwerkingsverbanden. Zij maken het functioneren van CCC mogelijk. Hun deelname komt voort uit maatschappelijke, zakelijke verantwoordelijkheid én passie voor de stad.

KERNPARTNERS
j0289893Kernpartners zijn bedrijven en organisaties die CCC steunen. Met raad, daad en met een beetje geld. Kernpartners verbinden zich met een meerjarencontract, om hiermee CCC perspectief te bieden van een gezonde toekomst. Kernpartners bieden CCC het werkkapitaal. Wilt u Kernpartner worden? Meldt u zich aub bij ons bureau.

Mail naar CCC en wij maken graag een afspraak met u.

PROJECTPARTNERS

Belangrijke thema’s in de stad kunnen uitgroeien van idee tot project. Bij een project is helder welke doelen worden nagestreefd en wie erbij betrokken zijn/worden. Ook is er een taakverdeling, een tijdpad met begin- en eindmoment.  Plus een door betrokken partijen goedgekeurde begroting met een heldere verdeling van kosten.

Zodra het CCC-bureau – samen met direct betrokken partijen – constateert dat een gekozen idee formeel ‘project’ genoemd kan worden, betekent dit dat er voldoende projectpartners zijn gevonden, die samen de verantwoordelijkheid en de te maken kosten willen dragen voor het uitvoeren van dat project. Bij een project kunnen ook ‘projectpartijen’ betrokken worden, die wel in tijd en ideeën bijdragen aan een project, zonder in geld bij te dragen in de kosten. Die keuze is aan de groep projectpartners.

VRIJWILLIGERS 
Ook is CCC erg blij met de inzet van professionele vrijwilligers, die het werk mee helpen uitvoeren.  U kunt zich aanmelden bij het CCC-bureau, als u zelf ook betrokken wil zijn bij ons werk. Wij willen graag kennismaken en spreken over uw specifieke kennis en ervaringen. Mail naar: info@cccs-hertogenbosch.nl