Over CCC

De CCC-organisatie kent een eenvoudige structuur: er is een bestuur, een directeur en er zijn per project projectleiders, gesteund door professionele vrijwilligers met speciale kennis en ervaring op deelgebieden.
IMG_1096Theodoor van Leeuwen (directeur/vrijwilliger) werkt in opdracht van het bestuur, dat de grote lijnen uitzet en besluiten neemt over de projecten. Stichting CCC kenmerkt zich door professioneel, projectmatig werken. De directeur onderhoudt contacten met partners, projectleiders en vrijwilligers. CCC werkt met ervaren vrijwilligers, passend bij een project. Alleen als projectpartners zelf ervoor kiezen te willen werken met een betaald projectleider, wordt hiervan afgeweken. De kosten van een project worden gedragen door projectpartners en als nodig donateurs, sponsoren en fondsen.

 

BESTUUR
Het bestuur komt jaarlijks enkele keren bijeen en bestaat uit vooraanstaande vertegenwoordigers van belangrijke sectoren uit de gemeente (onderwijs, zorg, welzijn, cultuur, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven). De lokale overheid schuift desgewenst aan als een thema daartoe aanleiding geeft.

 • Ad van Gurp / onafhankelijk voorzitter
 • Jeanette Noordijk / KW1C (onderwijs): secretaris
 • Toine van der Pol / CELLO (zorg): penningmeester
 • Vincent Ketelaars / ERAC, bedrijfsleven en evenementen
 • Mohammed Acharki / ZAYAZ (woningbouwcorporaties)
 • Joep Verhoeven / JUVANS-DIVERS (welzijn)
 • Martijn Vervoordeldonk / Have a Nice Day (bedrijfsleven)
 • Clemens Bolhaar / zelfstandig (netwerk bedrijfsleven en politiek)

Ad van Gurp  Jeanette Noordijk  Toine van der Pol  Vincent Ketelaars

Joep Verhoeven    Martijn Vervoordeldonk     Clemens Bolhaar Mohammed Acharki

 

KERNPARTNERS

Stichting CCC kent enkele Kernpartners, die het werken van de stichting met raad en daad steunen. Deze partners leveren desgewenst ook een financiële bijdrage aan het jaarlijkse, beperkte werkkapitaal.

 • Cello
 • Divers
 • Erac
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • HAS
 • Have a Nice Day
 • Juvans
 • Koning Willem I College
 • Stadsbibliotheek
 • Zayaz

Projectpartners

Projectpartners zijn die organisaties, die de projecten mee helpen uitvoeren en ook – als nodig – financieren. Onder ‘Projecten’ op deze website leest u welke projectpartners Stichting CCC kent.

Vrijwilligers
Het werk van projecten wordt uitgevoerd door professionals (vrijwilligers). Wij hebben altijd belangstelling in potentiële vrijwilligers: mensen met specifieke ervaringen die graag willen werken aan activiteiten en projecten. CCC concretiseert door inzet van vrijwilligers burgerparticipatie in alle sectoren van onze samenleving.