Projecten

CCC werkt op basis van projecten. Die projecten ontstaan op initiatief van partijen in de stad (hele gemeente). Het werk van CCC begint met een idee over een bepaald thema. Mocht blijken dat meer partijen in onze stad het de moeite waard lijkt over een idee samen aan tafel te gaan, dan kan hieruit een concreet project voortkomen. Een project is concreet als door partijen en CCC samen plan van aanpak is opgesteld, voorzien van doel, aanpak, taakverdelingen, tijdpad (wie, wat, wanneer, hoe en kosten).

Onderstaande projecten die CCC  verzorgt of verzorgde:

Banen voor kansloze jongeren op de arbeidsmarkt, een project dat we in nauwe samenwerking met diverse partijen uitvoeren in de wijk Hambaken. Wij hebben grote waardering voor het initatief van Youssef Noudri en zijn kickboksschool. Aangestuurd door de Stichting Hambaken Gym. Doel is op eigen wijze zoeken van tijdelijke arbeidsplaatsen voor ‘jongeren met een verleden’ uit deze wijk. Het gaat om echte leerbanen voor een periode van minimaal een tot twee jaren. Aangevuld met een vakopleiding aan het KW1C.

Buurthuis in de wijk De Slagen, een project dat we samen met de Vereniging ODS in De Slagen uitvoeren. Ook woningcorporatie Zayaz is deel meer, evenals welzijnsorganisatie Divers en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Het thema Groen & Grijs (jongeren en senioren ontmoeten elkaar) is in de ontwikkelfase. Zo ook krijgt het thema ‘versterking van de cohesie in wijken’ onze aandacht.

Overgedragen projecten zijn:

A. Leegstand: Creatieve ideeën en oplossingen voor leegstand in ’s-Hertogenbosch. Dit project is in augustus 2015 overgedragen aan de Stichting VOLOP (i.o.).

B. Voedseltuin Villanueva: Een professionele voedseltuin, gerund door ervaren vrijwilligers, voor de cliënten van de Voedselbank. Dit project is in het voorjaar van 2015 overgedragen aan de opgerichte Stichting Voedseltuin Villanueva.