Arbeidsmarkt kansloze jongeren

Stichting CCC richt zich op de levenskwaliteit van de inwoners van onze stad. Als doelgroepen extra steun nodig blijken te hebben, is de blik van CCC daar uiteraard op gericht. Na enkele ontmoetingen via SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang) met Youssef Noudri (wijkorganisator Hambaken Gym) heeft het CCC-bestuur (september 2015) besloten de ernstig kansarmen op de arbeidsmarkt te gaan ondersteunen. De eerste concrete leerbanen zijn beschikbaar gesteld. Het gaat in de eerste fase om circa 10-12 jongeren in de leeftijd 15-25 jaar.

Kloof

De kloof tussen laaggeschoolde jongeren en het bedrijfsleven is veel besproken. Jongeren kunnen moeilijk een baan, stageplaats of leerwerkplek vinden en bedrijven hebben een tekort aan gemotiveerd personeel. Hambaken Gym (Youssef Noudri) denkt dat deze kloof te overbruggen is met goede training en een uitgebreide kennismaking tussen jongeren en het bedrijfsleven.

Jongeren weten vaak niet wat ze willen worden en weten ook niet wat er allemaal kan! Probleem is het ontbreken van een netwerk bij de jongeren. Ze beschikken over onvoldoende vaardigheden om een baan, stageplaats of leerwerkplek te verkrijgen. Hebben bedrijven die juist behoefte hebben aan jongeren zelf wel een goed netwerk? Youssef wil helpen, omdat hijzelf ook is geholpen. Maar ook hij loopt tegen de kwestie aan dat hij geen bedrijvennetwerk heeft of kent. Youssef steekt zijn handen in het vuur voor de jongeren die hij voorstelt aan bedrijven voor een arbeids- of stageplaats! Momenteel heeft hij jongeren die automonteur, elektricien of logistiek medewerker willen zijn.

Doelgroep

De doelgroep van Hambaken Gym is VO/MBO jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar. Hambaken Gym is er voor jongeren die nog geen keuze hebben kunnen maken over hun vervolgstudie of werk. Ook gaat het om jongeren die talentvol zijn, maar zeer geringe kansen op de arbeidsmarkt hebben. Jongeren die een opleiding volgen maar geen stageplaats vinden. Jongeren die een BBL-opleiding willen volgen, maar geen leerwerkplek vinden. Jongeren in het bezit van een diploma, maar geen werk.

Doelstellingen

Het gaat ook om het verkleinen van de wederzijdse vooroordelen van verschillende doelgroepen. Om het verkleinen van de kloof, die uiterst belemmerend werkt om mensen samen te brengen. Het begrip ‘stratificatie’ (geen interactie tussen groepen) is van toepassing. Als we de termen ‘Marokkaan’ en ‘kickboksen’ laat vallen, haken veel mensen af. En bijvoorbeeld, als je spreekt bij bepaalde groepen over ‘blanken’, over ‘bedrijfsleven’, ‘overheid’ enz. dan kunnen meteen gevoelens van afkeer ontstaan.

Kruiwagen-methode

Hambaken Gym en CCC brengen samen jongeren in contact met het bedrijfsleven. Dat doen we via de ouderwetse, maar zeer doelgerichte methode van de kruiwagen: eigen netwerkgebruik van en door bestuurders + directeur van CCC.

Concrete resultaten

  • jongeren zijn in staat hun competenties te ontwikkelen om op een effectieve manier te solliciteren na hun opleiding(en)
  • jongeren versterken hun beroepsoriëntatie en vergroten het eigen netwerk
  • jongeren zien het belang minimaal een startkwalificatie te behalen
  • bedrijven komen in contact met deze groep potentiële werknemers en creëren arbeidsplekken voor juist deze doelgroep jongeren

Hambaken Gym biedt groepen jongeren de mogelijkheid een programma van circa 12 weken te volgen, waarin zij wekelijks getraind worden in het vergroten van hun persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Wat is nodig?

Youssef Noudri

Youssef Noudri

CCC wil doen wat anderen niet of minder goed kunnen: partijen zoeken die op dit gebied actief zijn, bijeen brengen, gedachten delen en bespreken. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken. Projectleider vanuit CCC is Theodoor van Leeuwen (0653.155361), die nauw samenwerkt met Youssef Noudri (0643.076898).

Aanpak en resultaat 

Klein te beginnen in juist de wijk Hambaken. Eerst kleine successen zien te boeken. Later kan het project wellicht uitbreiding krijgen in andere wijken van de stad. Diverse contacten zijn inmiddels (januari 2016) gelegd. Ook is overleg gevoerd met het UWV (die helaas geen belangstelling toont) en de gemeente. Wethouder Eric Logister zegde eind januari een bedrag van minimaal 50.000 euro beschikbaar, om aan de eventuele extra kosten die werkgevers ervaren in verband met de oudere jongeren (ten opzichte van 15/16 jarigen) tegemoet te komen. Dit mooie gebaar wordt zeer gewaardeerd, ondanks het feit dat werkgevers er nog geen gebruik van hebben gemaakt. Chapeau voor de wethouder, voor zijn vertrouwen. Inmiddels (augustus 2016) kan worden gemeld dat zo’n 10 jongeren aan een baan zijn geholpen. Een hiervan is door privé-omstandigheden er niet in geslaagd de aangeboden job ook inderdaad op te pakken. We blijven geloven in deze resultaatgerichte aanpak! En werken dan ook als Stichting CCC nauw samen met Hambaken Gym van Youssef Noudri.