Leegstandbestrijding: per 1 aug 2015: eigen stichting VOLOP

Zoals veel steden, heeft ook de stad ’s-Hertogenbosch te maken met leegstaande winkelpanden. Het kan bijna niemand ontgaan. Leegstand bevordert de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad niet. Zodra er een aantal panden leegstaat, draait de consument om en verdwijnt de loop uit de straat. Helaas, maar wat kunnen we ermee? Zijn we in staat van dit negatieve feit toch iets positiefs te maken? Het antwoord is: Ja!

Project Leegstand

CCC heeft een netwerk opgebouwd van makelaars, pandeigenaren, leegstandbeheerders, gemeente en verschillende partijen uit de sector onderwijs, bedrijfsleven en cultuur. Gezamenlijk pakken we de leegstand aan, door deze tijdelijke ruimte beschikbaar te stellen voor initiatieven. Het gaat dan om initiatieven die normaal gesproken geen kans zouden krijgen. Het zijn initiatieven die een toegevoegde waarde voor de stad hebben. Met andere woorden, geen schoenen-outlet, maar een onderscheidend initiatief dat potentie heeft uit te groeien tot iets structureels. Het kan gaan om maatschappelijke, kunst- en cultuurgerichte initiatieven of creatieve startende ondernemers die een nieuwe manier van werken laten zien. Denk hierbij aan kruisbestuiving tussen kleding, horeca, kunst en vooral samenwerken met andere initiatieven uit de stad.

Zelfstandig project
Per 1 augustus heet dit project ‘VOLOP Den Bosch’, een zelfstandige stichting. De ontwikkelingen zijn te volgen op de facebookpagina VOLOP Den Bosch. De ontwikkelingen rondom het inrichten van etalages van leegstaande panden is te volgen via de facebookpagina VOL van Kunst. De website www.volopdenbosch.nl is nog in ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@volopdenbosch.nl

Contact

Projectleider: Maruja Gutierrez
06-5188 6607

Projectassistent: Florence Diemont