Buurthuis De Slagen

Via de ouderenorganisatie in Brabant, KBO-Brabant, kreeg CCC in september 2015 het verzoek te komen praten over een project voor ouderen in de wijk De Slagen. In die kleine woonwijk zijn veel ouderen. Voor deze grote doelgroep zijn geen voorzieningen in de eigen wijk. Wel in de naast gelegen wijk De Rompert. Maar dat voelt als ‘niet van ons’. Wens is een eigen ‘honk’ te realiseren. Een plek voor de ouderen, door de ouderen. Een ontmoetingsplaats, een soort ‘buurthuis’. Vraag is, kan en wil CCC hier een rol als verbinder tussen partijen functioneren. En wat gaat dat betekenen?

Ouderenhonk De Slagen

Soms is een bestaande lokale seniorenvereniging initiatiefnemer voor zo’n eigen ‘huiskamer’ en soms loopt die seniorenvereniging tegen een nieuw burgerinitiatief aan dat men graag wil ondersteunen. De onlangs opgerichte vereniging Ouderenhonk De Slagen (ODS) in de gelijknamige Bossche wijk is zo’n nieuw initiatief waar de KBO-Afdeling ’s-Hertogenbosch Noord/Maaspoort graag medewerking en samenwerking aan verleent. De circa 45 jaar oude wijk omvat zo’n 700 koop- en huurwoningen, die door woningbouwverenigingen Brabant Wonen en Zayaz worden verhuurd. Van de circa 1.500 bewoners is meer dan 25% ouder dan 65 jaar.

De nieuw opgerichte vereniging ODS wil een ontmoetingsplek (en burendiensten) voor ouderen in de eigen wijk realiseren en (de lokale Afdeling van) KBO-Brabant wil dit initiatief voluit steunen. Juist omdat de sociale cohesie in de wijk De Slagen tot dusverre zeer beperkt is, mag het ronduit bemoedigend worden genoemd dat de nieuwe vereniging – nog zonder het gewenste dak boven het hoofd – al op een ruime deelname en nog ruimere belangstelling van de (oudere) bewoners mag rekenen. Het aantal leden is in enkele maanden tijd de 60 ruim gepasseerd. Naast het bieden van ontmoeting, ontspanning en informatie in de eigen huiskamer, ontstaan nu al tal van ideeën voor andersoortige vrijwillige burenhulp: koken, klussen, tuinieren, hond uitlaten, boodschappen, begeleiding doktersbezoek, etc.

Project

De stichting CCC ’s-Hertogenbosch is door KBO-Brabant en vereniging ODS om hulp gevraagd bij de realisatie van het plan. Het CCC-bestuur heeft deze vraag positief beantwoord. Want een participatiesamenleving is geen onbevlekte ontvangenis, daar moet met vereende krachten aan gewerkt worden. Net zoals voor een individueel menselijk wezen een dak boven het hoofd tot de lagere fundamentele behoeften behoort, aldus de bekende psycholoog Abraham Maslow. Zo geldt dat ook voor een collectief van mensen. Gezamenlijk willen we in De Slagen een eigen ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners (jongeren en ouderen) te realiseren. Het lokaal beschikken over een ‘eigen huis’ biedt tal van vreugdes en voordelen. Het leidt tot een collectief mentaal eigenaarschap en is van onschatbare waarde voor een samenleving waarin de overheid zich stevig terugtrekt

Voortgang

ontwerp tijdelijk gebouw voor De SlagenSamen met derden wordt gezocht naar een locatie voor een buurthuis. Met woningcorporatie Zayaz wordt overlegd over een structurele oplossing. Inmiddels heeft Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen bij monde van directeur Martien toegezegd een voormalige directiekeet te willen opknappen en leveren op een nog te bepalen locatie in de wijk. Dit aanbod is met plezier aanvaard. Samen met de initiatiefnemers van Rezone (organisatie voor nieuwe woonvormen) wordt deze directiekeet omgebouwd tot een tijdelijke en prachtig verblijfplaats voor de buurtbewoners. We streven ernaar direct na de zomerperiode van 2016 dit tijdelijke verblijf te kunnen gaan gebruiken.

 

 

Initiatiefnemer Dries Kemme, Vereniging ODS (06) 41 822 173

Projectleider Theodoor van Leeuwen (06) 53 155 361