Voedseltuin Villanueva

De voedselbank ‘s-Hertogenbosch heeft in korte tijd het aantal klanten zien verdubbelen naar meer circa 600. De aanvoer van verse producten als groenten en fruit stagneert echter, terwijl de cliënten er zeker behoefte aan hebben. In 2012 opperde de toen 13-jarige scholiere Dominique Villanueva tijdens een Creatieve Wandeling het idee een speciale tuin te maken voor dit doel. CCC, overtuigd dat in stad en regio veel agrarische kennis voorhanden is en partijen belangeloos willen deelnemen, startte het project. Nu is de tuin voor een deel in productie en zijn de eerste producten afgeleverd aan de Voedselbank: sla, prei, andijvie, spitskool. Komend jaar zal de gehele tuin van circa één hectare in volle productie zijn. Een professionele tuin, gerund door ervaren vrijwilligers!

Aanpak
Eerst heeft CCC passende projectpartners gezocht en gevonden. Een jaar later, april 2014, is de werkgroep klaar voor de realisatie van een concrete tuin. Dat betekent, dat zij samen hebben uitgesproken: we maken een tuin en we doen mee! Een projectplan is ontwikkeld en verschillende bedrijven, organisaties en deskundige vrijwilligers zegden hun hulp toe.

IMG_7110 IMG_7112

Een schitterende locatie is gevonden aan de Vlijmenseweg, ter beschikking gesteld door de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Eerst moest van de paardenwei een tuin gemaakt worden: dus ploegen, eggen, frezen, schoffelen, zaaien, planten… Daarnaast dienen terrein en planten beschermd te worden tegen ongewenste gasten door middel van een professioneel hekwerk, geschonken door de Vincentiusvereniging. Er is een beregeningsinstallatie noodzakelijk, die betaald is door de Stadse Boeren en de gemeente. En een verblijfplaats voor de circa 20 nodige vrijwilligers, de schaftkeet: een geschenk van bouwbedrijf Hazenberg TBI. Plus een zeecontainer, opslagplaats voor materiaal: gekregen van transportbedrijf Huigevoort. Kortom, er is hard gewerkt en dankzij de steun van sponsoren is de klus geklaard.

IMG_7708 IMG_7730

Zaterdag 11 oktober 2014 is de opening door wethouder Huib van Olden, geassisteerd door Dominique Villanueva. Ze krijgen eerst nieuwe laarzen en plantten daarna een geschonken walnotenboom, de Bella Maria (door de familie Van Leeuwen).

 

IMG_7683 IMG_7678 IMG_7655 IMG_7652 IMG_7627 IMG_7590

Het terrein is circa 9.000 m2 groot. Projectpartners ontwikkelden samen een businessplan voor de voedseltuin. In 2014 is al op beperkte schaal geoogst. In juni is geploegd en geëgd en zijn 2000 preiplanten aangekocht en ook 500 aardbeiplanten. De eerste, zeer goede oogsten zijn afgeleverd bij de Voedselbank: 300 slaplanten, 300 kroppen andijvie, dikke prei en diverse koolsoorten. Een bemoedigende start van de nieuwe voedseltuin! 2015 is ons ‘proefjaar’ waarin we allerlei ervaringen kunnen opdoen. Zoals hoeveel mensen hebben we eigenlijk nodig voor de tuin en hoeveel extra handjes tijdens de oogsttijd? Zit ons teeltplan goed in elkaar en kunnen we dat plan ook werkelijk waarmaken?

Doelen

Er zijn diverse doelen van deze nieuwe voedseltuin:

 1. productie van groenten en klein fruit voor arme(re) mensen in de stad.
 2. bijdrage aan de uitvoering van de Participatiewet en aan de Sociale Kracht van de Stad (= beleid van gemeente ’s-Hertogenbosch) door inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te motiveren en te stimuleren om zich in te zetten voor de tuin.
 3. generen van creativiteit en energie door het smeden van samenwerkingsverbanden tussen stadslandbouw, welzijn, onderwijs, kunst, cultuur en recreatie.
 4. verbeteren van de leefbaarheid in Bossche wijken door het oprichten en realiseren van wijkvoedseltuinen in het kader van buurtparticipatie
 5. verbeteren biodiversiteit in dit gebied, grenzend aan het prachtige natuurgebied van de Moerputten (Ecologische Hoofdstructuur)
 6. verzorgen van natuureducatie
 7. ontvangst van groepen / teams (van bedrijven, stichtingen, overheden, enz.)
 8. realiseren van een verdienmodel

Stichting Voedseltuin Villanueva
Nu de voedseltuin is gerealiseerd en een onafhankelijke stichting de eindverantwoordelijkheid draagt, is hiermee dit project voor CCC ‘s-Hertogenbosch afgerond.

Kernpartners
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Hogeschool HAS Den Bosch

Projectpartners

 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Streekhuis / Streekfonds Het Groene Woud
 • Voedselbank
 • HAS
 • Weener XL
 • Vincentius
 • Bossche Boeren
 • Vincentius
 • Imkerijen De Linde (Olland) en Bijenoord (Oirschot)
 • CCC

Tuincoördinatoren

Projectleider
Theodoor van Leeuwen (CCC)
info@cccs-hertogenbosch.nl
telefoon 0653.155 361